Yritys

Asianajaja Salme Sandströmin vuonna 1979 perustama Sandström & Koulu on luotettava ja ammattitaitoinen kumppani yksityishenkilöiden kaikissa oikeudellisissa kysymyksissä. Meillä on vahvaa näyttöä tuloksellisesta ja tehokkaasta toiminnasta sekä pääkaupunkiseudun pitkäaikaisin kokemus alalla.

Painopistealojamme ovat perhe- ja perintöoikeus, siviilioikeus sekä rikosoikeus niin asianomistajan kuin puolustajan roolissa. Meillä on vankka prosessikokemus eri oikeusasteista ja hoidamme ammattitaidolla myös erilaiset riita- ja rikosoikeudenkäynnit.

Toimeksiannoissamme pyrimme aina ensisijaisesti sovintoon, mikä säästää aikaa ja kustannuksia – ja on useimmiten kaikkien osapuolten etu. Empaattisesta ja asiakaslähtöisestä toimintatavastamme huolimatta olemme tarvittaessa valmiita hakemaan asian ratkaisua oikeudessa.

Toimistomme on Suomen Asianajajaliiton jäsen. Noudatamme kaikessa toiminnassamme aina hyvää asianajajatapaa.

Ihmiset

Tanja Heiskanen, Sandström & Koulu

Tanja Heiskanen

Olen erikoistunut kaikkiin perhe- ja jäämistöoikeudellisiin asioihin. Olen asiakkaitteni apuna heidän elämänkaarensa eri vaiheissa aina lapsia koskevista kysymyksistä ositusta- ja perintöä koskeviin asioihin sekä perintösuunnittelussa testamentteineen ja verokysymyksineen.

Minulla on myös laaja kokemus toimimisessa oikeuden määräämänä pesänselvittäjänä ja -jakajana. Toimin erityisalani kaikissa prosesseissa aina ratkaisukeskeisellä tavalla. Kehitän osaamistani jatkuvasti osallistumalla erityisalani koulutuksiin sekä kouluttamalla perhe- ja jäämistöoikeudellisissa erityiskysymyksissä. Lisäksi olen toiminut monissa luottamustehtävissä, mm. jäsenenä usean vuoden ajan Asianajajaliiton perheoikeudellisessa asiantuntijatyöryhmässä. Vapaa-aikani suuntaan mieluusti luonnossa liikkumiseen ja lukemiseen.

 • Oikeustieteen kandidaatti 2003

 • Varatuomari 2006

 • Asianajaja 2007

 • Asianajotoimisto Sandström & Koulu Oy

  Oikeustieteen ylioppilas 2001–2003, avustava lakimies 2003–2007, osakas 2007–

Sanna Kaitue, Sandström & Koulu

Sanna Kaitue

Pääasialliset toimeksiantoni liittyvät lapsioikeuteen, mutta hoidan myös avioeroja ja rikosoikeutta asianomistajapuolella. Minulla on laaja ja moniammatillinen kokemus lähisuhdeväkivaltaan liittyvissä kysymyksissä toimittuani järjestössä ja kaupungilla ennen palaamistani asianajotehtäviin. Tähän aiheeseen liittyen olen toiminut kouluttajana ja ollut mukana kehittämishankkeissa.

Työssäni pyrin ensisijaisesti sovinnolliseen ratkaisuun, ja olen avustanut asiakkaita asiantuntija-avusteisissa huoltoriitojen sovitteluissa laajalti niiden alkuajoista lähtien. Aina asiaa ei saada kuitenkaan sovittua, ja tällöin oikeudenkäynnissä asiaan saadaan ratkaisu. Minulla on vankkaa oikeudenkäyntikokemusta ja hoidan myös kansainvälisiä toimeksiantoja englannin kielellä. Vapaa-aikanani suuntaan mielelläni tallille.

 • Oikeustieteen kandidaatti 1992

 • LL.M. 1995

 • Asianajaja 2000-2005 ja 2015-

 • Asianajotoimisto Peltonen, Ruokonen & Itäinen Oy

  lakimiehenä 1995–2000 ja asianajajana 2000–2002

 • Raiskauskriisikeskus Tukinainen

  Lakimiehenä lähisuhdeväkivaltakysymyksiin erikoistuneessa hankkeessa 2004–2007

 • Espoon perheasioiden yksikkö

  Lakimieslastenvalvojana 2008–2012

 • Yleistä, muttei yksityistä: oikeudelliset keinot lähisuhdeväkivallasta selvitymiseen

  Edita, 2007

 • Lähisuhdeväkivallan kartoittaminen ja siihen puuttuminen lastenvalvojan työssä (THL)

  Juvenes Print - Suomen Yliopistopaino Oy 2013

Kirsi Uoti, Sandström & Koulu

Kirsi Uoti

Minulla on perheoikeuden lisäksi monipuolinen kokemus toimeksiantojen hoitamisesta sekä rikosoikeudessa että yksityishenkilöiden riita-asioissa.

Erikoisosaamiseni on pitkä prosessikokemus sekä pesänselvittäjänä ja pesänjakajana toimiminen. Asiakaskohtaamisessa minulle on tärkeä kohdata asiakas ammattimaisella ja empaattisella otteella. Töiden vastapainona harrastan monipuolista liikuntaa ja ulkoilen kahden koirani kanssa.

 • Oikeustieteen kandidaatti 1991

 • Varatuomari 1994

 • Asianajaja 2006

 • Vantaan nimismiespiiri

  Apulaisnimismies 1991–1996

 • Vantaan kihlakunnanvirasto

  Kihlakunnansyyttäjä 1996–2002

 • Eduskunnan oikeusasiamiehen toimisto

  Oikeusasiamiehen sihteeri 2003

 • Asianajotoimisto Kirsi Uoti Ky

  2004–2008

 • Asianajotoimisto Sandström & Koulu Oy

  Osakas 2008–

Ilmari Niskanen, Sandström & Koulu

Ilmari Niskanen

Hoidan perhe- ja jäämistöoikeudellisten toimeksiantojen lisäksi myös rikosoikeutta. Minulle on tärkeää hoitaa toimeksiannot huolellisesti ja tunnollisesti alusta loppuun. Vapaa-ajalla harrastan monipuolisesti liikuntaa.

 • Asianajotoimisto Sandström & Koulu Oy

  Avustaja

 • OTM 2015

 • Luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja 2015

 • Asianajaja 2019

Yhteys

Toimistomme sijaitsee keskustassa Annankatu 29:ssä Annantaloa vastapäätä. Pääset perille kätevästi julkisilla kulkuneuvoilla, mutta jos tulet autolla – suosittelemme pysäköintiä P-CityForumiin.

Toimipiste

Asianajajatoimisto Sandström & Koulu Oy
Annankatu 29, 4. kerros, 00100 Helsinki
Puhelin 010 235 5040
Telefax (09) 694 0168
toimisto@sandstromkoulu.fi

Henkilökunnan sähköpostit: etunimi.sukunimi@sandstromkoulu.fi